Týdenní plán od 7. 6. do 11. 6. 2010

 • 4. B
 • 412× přečteno

Český jazyk

 • Opakování učiva – slovní druhy
 • Procvičování – vyjmenovaná slova, pracovní sešit
 • Časopisy pro děti a mládež

Český jazyk – sloh

 • Křížovky, rébusy – obohacování slovní zásoby
 • Úpravy textů – prac. list

Anglický jazyk

 • 27. lekce In the town – Ve městě
 • Plánek města, popis

Matematika

 • Závěrečné opakování dle učebnice
 • Inf. povrch kvádru
 • Převody jednotek – prac. list

Vlastivěda

 • Naše země v 2. polovině 20. století
 • Orientace na mapě ČR

Přírodověda

 • Potravní řetězec
 • Význam zemědělství

Pracovní činnosti

 • Práce s modelovací hmotou

Výtvarná výchova

 • Dokončení – loutkové divadlo

Hudební výchova

 • Doprovod známých písní na Orffovy nástroje
 • Poslech ukázek z CD

Tělesná výchova

 • Běh – dlouhá trať 800 m

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 11. 6. vycházka do Linhartov s prohlídkou zámku.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top