4.B – Týdenní plán od 31. 5. do 4. 6. 2010

 • 4. B
 • 569× přečteno

Český jazyk

 • Procvičování učiva – shoda přísudku s podmětem
 • Opakování – učebnice str. 133-134
 • Kulturní život v regionu
 • Četba ukázek z literatury pro děti

Český jazyk – sloh

 • Úpravy textů – prac. list

Anglický jazyk

 • Opakování a procvičování učiva

Matematika

 • Slovní úkoly na více početních úkonů – učebnice str. 46,49
 • Povrch krychle a kvádru – učebnice str. 47,48

Vlastivěda

 • 1. a 2. světová válka, holocaust

Přírodověda

 • Význam lesů pro člověka – učebnice str. 67,68
 • Přizpůsobování rostlin a živočichů změnám prostředí – učebnice str. 69,70

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž stavebnic

Výtvarná výchova

 • Loutkové divadlo z papíru

Hudební výchova

 • Opakování hudební teorie
 • Nácvik nové písně s doprovodem
 • Poslechy ukázek z CD

Informace pro rodiče

 • Čtvrtek 3. 6. – školní výlet, pokyny v ŽK
 • Pátek 4. 6. – 4 vyučovací hodiny, podpis do ŽK 

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top