Týdenní plán od 7. 6. do 11. 6. 2010

Český jazyk

 • Opakování a procvičování učiva.
 • Abeceda – řazení slov.
 • Učebnice str. 102 až 105.

Čtení

 • Mimočítanková četba.
 • Čítanka str. 82 až 89.

Psaní

 • Malá a velká psací písmena.

Matematika

 • Opakování násobení a dělení 2, 3, 4, a 5.
 • Písemné sčítání a odčítání ( pod sebou).
 • PS str. 7, 8.

Prvouka

 • Živočichové v lese.
 • PS str. 46, 47.
 • Malý test – les.

Pracovní vyučování

 • Nebude – školní výlet.

Výtvarná výchova

 • Kulisy k pohádce Červená Karkulka.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu.

Tělesná výchova

 • Vytrvalý běh do 10 minut – prokládaný chůzí.

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 11. června jedeme na výlet . Na Bouzov je daleká cesta, proto vyrazíme  v 6. 30 hod. od školy.  Sraz si dáme již v 6. 15 hod. S sebou si vezmeme pláštěnku, svačinu, pití a peníze na útratu ( budou v peněžence). Pokud víte, že vašemu dítěti bývá špatně, dejte mu na cestu prášek, žvýkačky a sáček. Předpokládaný návrat je plánován mezi 16 a 17 hodinou. Budu na telefonu 773 602507.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top