Týdenní plán od 14. 6. do 18. 6. 2010

Český jazyk

 • Řazení slov podle abecedy.
 • Slohové cvičení Ptáčata.
 • Cvičení pro doplňování.
 • Učebnice str.103, 104.

Čtení

 • Mimočítanková četba.
 • Čítanka str. 87 až 94.

Psaní

 • Malá a velká písmena abecedy.

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, a 5.
 • Procvičování sčítání a odčítání do 100.
 • Násobení a dělení 6.
 • PS str. 10, 11.

Prvouka

 • U vody a ve vodě.
 • Proměny přírody v létě.
 • PS str. 48 až 50.

Pracovní vyučování

 • Kachel – glazování.

Výtvarná výchova

 • Kachel – glazování.

Hudební výchova

 • Rytmické nástroje Orfovy.

Tělesná výchova

 • Orientace v přírodě podle přírodních úkazů.

Doplňující informace pro rodiče

V úterý dokončíme náš kachel naglazováním, děti si přinesou 20 korun.

Ve čtvrtek si uděláme vycházku na zámek v Linhartovech. Od školy vyjdeme v 8 hodin, zpátky pojedeme autobusem. Návrat ke škole v 11 hodin. Děti si vezmou do batůžku svačinu, pití, pláštěnku a 10 korun na autobus. V případě deštivého počasí pojedeme autobusem.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top