Týdenní plán od 7. 4. do 11. 4.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po v
 • Tvoření osnovy k článku
 • Hledání podstaty příběhu

Anglický jazyk

 • WHOSE jumper is this?

Matematika

 • Dělení se zbytkem – násobky 6, 7
 • Slovní úlohy
 • Přenášení a porovnávání úseček

Prvouka

 • Živočichové – základní znaky
 • Stavba těla živočichů

Pracovní činnosti

 • Lidové zvyky a tradice – Velikonoce
 • Výroba hnízda

Výtvarná výchova

 • Malování jara – zapouštění barev

Hudební výchova

 • Poslech
 • Hudební hádanky, noty

Tělesná výchova

 • Posilovací cvičení břišních svalů
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

14. 4. Pojedeme do Rožnova – informace na el-ce.

9. 4. Třídní chůzky od 15,30 do 17,30 hod.

Back To Top