Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po s
 • Slovesa – opakování
 • Učebnice str. 94 až 96

Sloh

 • Vyprávění pohádky Čert a Káča dle osnovy

Čtení a psaní

 • Navštěva loutkového divadla v Krnově
 • Divadlo – dějství – herec – kulisy
 • Písanka str. 12, 13

 

Anglický jazyk

 • Části těla
 • Popis this, these

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení do 100
 • Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel
 • Rýsování kružnic
 • Učebnice str. 99 až 101

Prvouka

 • Rostliny – společné znaky
 • Houby
 • Učebnice str. 37, 38, 39
 • PS str. 45

Pracovní činnosti

 • Dokončení práce – kytka z CD

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce – jarní kytka

Hudební výchova

 • Country tance

Tělesná výchova

 • Procvičování postřehu – přeskakování a podbíhání dlouhého švihadla

Doplňující informace pro rodiče

9. března pojedeme do Krnova na loutkovou pohádku Čert a Káča. První a poslední hodinu se budeme učit, děti si vezmou do školy JČ a PRV. Do Krnova si vezmou pití, nějakou dobrotu, přezůvky a peníze na útratu.

Zdenka Závodná. třídní učitelka

Back To Top