Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2020

Čtení

 • Opakování hlásky a písmene T, t, slabiky
 • Čtení slov typu les, pes, sám, lom …
 • Čtení vět, skládání vět.

Psaní

 • Psaní v písance o, m.

Matematika

 • Číselná řada 0 až 7
 • Psaní číslice 7
 • Rozklad číslice 7, porovnávání

Prvouka

 • Svátky a tradice

Pracovní vyučování

 • Vánoční ozdoba

Výtvarná výchova

 • Čert

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu jedeme do zámeckého parku, informace na EduPage.
 • Nezapomeňte obalit slabikáře a ostrouhat pastelky.
Jazyk český Matematika Prvouka
Čti slova Rozklad čísla 7 Advent
Slabiky s T Početní trenažér
Hláska a písmeno T,t Počítáme ovečky
Back To Top