Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2020

Čtení

 • Hláska a písmeno J,j, trojslabičná slova
 • Slabiky a slova pro trénování na str. 26, 27
 • Slabikář str. 22 až 25

Psaní

 • Opis a přepis slabik
 • Nácvik psaní slov
 • Psaní v písance

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 7
 • Odčítání čísel v oboru do 7
 • Matematický diktát
 • Řetězce, slovní úlohy
 • PS str. 5 až 7

Prvouka

 • Blíží se Vánoce
 • U babičky a dědečka
 • Vánoce jsou tu

Pracovní vyučování

 • Andílek

Výtvarná výchova

 • Různé druhy výtvarného umění

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 18. 12. 2020 si uděláme dopolední vánoční besídku. Nezapomeňte na dáreček pro kamaráda v hodnotě asi 50 korun.
 • Ve dnech 21. a 20. 12. 2020 bude ředitelské volno.
 • Přeji Vám všem lásku, zdraví na Vánoce a spoustu štěstí v novém roce.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Jazyk český Matematika Prvouka HV
Písmeno J,j Počítáme s trpaslíky Adventní kalendíř Koledy pro děti
Slova s písmeny S,L,M,P,T Trenažér sčítání Zdobení vánočního stromečku
Přiřazování k obrázku Počítáme s tučňáky Když zavoní perníčky
Čteme věty Počítáme se skřítky Nebezpečný silvestr

 

Back To Top