Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2020

Čtení

 • Hláska a písmeno T.
 • Zavřené slabiky v jednoslabičných slovech typu – LES.
 • Čtení ve Slabikáři.

Psaní

 • Procvičování psacích písmen na tabulku.
 • Psaní o, m…

Matematika

 • Číselná řada 0-7, ukazuj na číselné ose.
 • Psaní číslice 7.
 • Sčítání do 7.

Prvouka

 • Svátky a tradice.

Pracovní vyučování

 • Vánoční ozdoby.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslů pro výtvarný rytmus.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Pobyt venku.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím, kontrolujte  pravidelně pouzdra (tužky, pastelky, fixy a mazátko na tabulku).
 2. Každý den trénujte s dětmi čtení (kratší čas, ale několikrát – značit si do Slabikáře).
 3. Začátek vyučování zůstává stejný v 7.35,  konec v 11.10 hodin.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                       Matematika                           Prvouka                               
Slabiky na T Číselná řada do 7 Zimní radovánky
Čti slova Rozklad čarodějnice Zima
Slova hra Počítání oveček Pexeso Vánoce
Věty hra Počítání na poli
Zatoč kolem Sčítání do 7
Najdi cestu
Back To Top