Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2020

Čtení

 • Hláska a písmeno J, j.
 • Trojslabičná slova z otevřených slabik.
 • Slabikář str. 22 -27.

Psaní

 • Procvičování psacích písmen, slabik z písanky (opis, přepis).
 • Psaní j,i,í + slabiky s nimi.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 7.
 • Slovní úlohy, matematický řetězec.
 • PS str. 5 -7.

Prvouka

 • Živočichové v zimě.
 • Svátky a tradice.

Pracovní vyučování

 • Vánoční svícen.

Výtvarná výchova

 • Seznámení s různými druhy výtvarného umění, tradice a zvyky.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Pobyt venku.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Každý den pravidelně čtěte (kratší čas, vícekrát).
 2. Podle domluvy zakupte dárečky (50 Kč) a pošlete po dětech.
 3. V pátek 18. 12. vánoční besídka (děti si donesou pomeranč nebo jablíčko, malou svíčku).
 4. V pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 je ředitelské volno.
 5. Všem přeji krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2021.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                  Matematika                           Prvouka                                        
Slabiky s J Zatoč kolem Živočichové v zimě
Slova  Sčítání do 7 Sněhové vločky
Obrázek + slovo Odčítání do 7 Zdobíme perníčky
Věty Početní pyramidy
Slovní spojení Seřaď čísla
Čtení vět Vánoční počítání
Čtení s porozuměním Kouzlíme
Obrázkové čtení
Back To Top