Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2015

Český jazyk

 • Podmět a přísudek holý, rozvitý aj.
 • Přirovnání.
 • Vánoce dělají s lidmi divy.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • Have got – short form.

Matematika

 • Písemné dělení 2 cif. dělitelem.
 • Pamětné počítání příkladů.
 • G: obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu.

Vlastivěda

 • Okupace.

Přírodověda

 • Tropický pás.
 • Vycházka s lesním pedagogem.

Pracovní činnosti

 • Výroba krmítka, zdobení stromečku pro zvířátka.

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce z min. hodiny – hlavy.

Hudební výchova

 • Zpěv a poslech koled.

Tělesná výchova

 • Bruslení.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 7. 12. 2015 –  akce „Vánoční stromeček pro zvířátka“. Bližší informace stránky školy a ELKA.

Back To Top