Týdenní plán od 7. 10. do 11. 10. 2013

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř a na konci slov
 • Abeceda
 • Vyprávění dle osnovy
 • Interpretace textu vlastními slovy
 • Učebnice str. 14, 15

Anglický jazyk

 • Téma školy, pokyny ve třídě

Matematika

 • Dělení 7
 • Zrychlování spojů násobení a dělení 2,3,4,5,6
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Polopřímky opačné

Prvouka

 • Naše obec – historická místa, kulturní život. Pověsti vztahující se k místu bydliště.
 • Učebnice str. 12
 • PS str. 14, 15

Pracovní činnosti

 • Koláž ze semínek slunečnice – strom

Výtvarná výchova

 • Strom s ovocem – otisky prstů

Hudební výchova

 • Rytmizace říkadel
 • Hra Na ozvěnu
 • Severní vítr – píseń

Tělesná výchova

 • Plavání
 • Vycházka do přírody

Doplňující informace pro rodiče

V úterý plavání. odjezd od školy v 7,25 hod.

V pátek vycházka do přírody, informace na El -ce.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top