Týdenní plán od 7. 10. do 11. 10. 2013

Čtení

 • Procvičujeme slabiky a skládání slov se slabikami na M.
 • Vyvození písmenko L, l + slabiky.
 • Živá abeceda str. 12-13.

Psaní

 • Uvolňovací cviky.

Matematika

 • Číselná řada 1-5, porovnávání.
 • Vyvození sčítání.
 • Jednoduché slovní úlohy podle obrázků.
 • Nácvik čísla 3.
 • Pracovní sešit str. 14-15.

Prvouka

 • Příroda na podzim.
 • Příznaky podzimu.

Pracovní vyučování

 • Navlékání jeřabin, práce s drobným materiálem.

Výtvarná výchova

 • Otiskování listů – dokreslování.

Hudební výchova

 • Opakování písní.
 • Muzikantská rodina.
 • Rytmická cvičení.

Tělesná výchova

 • Cvičení s míčem.

Doplňující informace pro rodiče

 • Denně skládejte ze složky slabiky a slova.
 • Na úterý si děti donesou jeřabiny, nit a jehlu na navlékání a na pátek si donesou listy do VV.
 • Na třídní schůzce jsme se dohodli na měsíčním fondu 50,- Kč od měsíce října, prosím posíjte i příspěvek na SRPDŠ 150,- Kč.

Jana Vyležíková., třídní učitelka

Back To Top