Týdenní plán od 14. 10. do 18. 10. 2013

Čtení

 • Procvičování slabik s M a L.
 • Skládání slov a vět.
 • Vyvození S, s + slabiky.
 • Živá abeceda str. 14-15.

Psaní

 • Uvolňovací cviky.

Matematika

 • Číselná řada 1 – 5.
 • Sčítání a odčítání do 3.
 • Číslice 3 a 4.
 • Nácvik psaní sloupečků do sešitu.

Prvouka

 • Sad, zahrada a pole.

Pracovní vyučování

 • Drak z papíru.

Výtvarná výchova

 • Mlýnek.

Hudební výchova

 • To je zlaté posvícení.

Tělesná výchova

 • Obratnost, rychlost, síla – lavičky (chůze, běh, skoky).

Doplňující informace pro rodiče

 • Ořezéjte dětem pastelky.
 • Prosím, urovnéjte dětem ve složce písmenka a chybějící vyrobte.
 • Prosím o placení příspěvku na SRPDŠ 150,- Kč a třídního fondu 50,- Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top