Týdenní plán od 6. do 10. září

Český jazyk

 • aktivizace učiva z 1. ročníku – psaní velkého písmene na začátku věty, tečka za větou
 • věty, slova, slabiky – skládání
 • str. 5-9

Čtení

 • plynulé čtení
 • str. 6-9

Psaní

 • opakování malých a velkých písmen, správný sklon
 • str. 1-2

Matematika

 • opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
 • počítání na fólii

Prvouka

 • naše škola – orientujeme se, co děláme ve škole
 • str. 4-5

Pracovní vyučování

 • skládání papíru – vlaštovka

Výtvarná výchova

 • vzpomínáme na prázdniny

Hudební výchova

 • opakování písní z 1. ročníku

Tělesná výchova

 • rychlá chůze, běh na krátkou vzdálenost

Doplňující informace pro rodiče

Z důvodu opravy střechy na tělocvičně budeme cvičit prozatím venku – vhodné oblečení, obuv.

Od 15. září začíná plavecký výcvik, žádám o návratky o zdravotní způsobilosti dětí.

Zkontrolujte, prosím, a doplňte dětem vybavení pouzder. Tužky, pera, gumující gumy, pastelky, nůžky. Také začnou používat pravítko a tužku č. 3.

Back To Top