Plán na 44. týden (od 28. 6. do 30. 6.)

Český jazyk

  • Hravou formou procvičování pravopisných jevů.

Čtení

  • Mimočítanková četba.

Psaní

  • Opisy a přepisy.

Matematika

  • Král počtářů.

Prvouka

  • Vycházka do Linhartov.

Pracovní výchova

  • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

  • Jak se těším na prázdniny.

Hudební výchova

  • Trampské písně.

Tělesná výchova

  • Vycházka do Linhartov.

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 29. 6. navštívíme s dětmi zámek v Linhartovech. Tam pojedeme autobusem od školy. Pan Hrubý nám udělá prohlídku zdarma jako dárek za připravované vystoupení. Zpátky půjdeme pěšky. S sebou batůžek, svačinu a pití. Sraz ráno ve škole, příchod v 11.25 hodin ke škole. Pošlete prosím po dětech návratku, že jste byli seznámeni s vyúčtováním výletu. Ve středu přinést složku na vysvědčení. Dětem, které jdou po rozdání vysvědčení domů samy, napište na papír omluvenku. Obědy se vydávají  ve středu od 11.00 hodin.

Přeji všem krásné, slunné prázdniny plné pohody a odpočinku! 

Regína Hajná, třídní učitelka

 

 

Další výborné stránky na procvičování učiva z matematiky a jazyka českého jsou zde

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým

 

 

Back To Top