Týdenní plán od 6. 9. do 10. 9.

Český jazyk

 • stavba slova
 • slova příbuzná
 • sloh – vyprávění

Anglický jazyk

 • opakování učiva 4. třídy

Matematika

 • opakování učiva str. 3,6
 • ge: bod, přímka, polopřímka,úsečka

Vlastivěda

 • pravěk, Sámova říše, Velkomoravská říše

Přírodověda

 • třídění organismů

Pracovní činnosti

 • výrobky z přírodnin

Výtvarná výchova

 • kresba na základě vlastního prožitku

Hudební výchova

 • píseň – Rodné údolí
 • pojmy – notová osnova, oktáva

Tělesná výchova

 • závodivé a míčové hry venku

Doplňující informace pro rodiče

Zkontrolujte dětem obaly na učebnicích a sešitech. 

Back To Top