Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2022

Český jazyk

 • Význam slov, procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné sčítání, odčítání, dělení a násobení
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Opakování všech krajů, dokončení prac. sešitů

Přírodověda

 • Výroba papíru a cukru

Informatika

 • Prezentace, fotoalbum

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Antistresové omalovánky

Hudební výchova

 • Opakování písniček

Tělesná výchova

 • Školní výlet

Doplňující informace pro rodiče

8. 6. školní výlet – sraz v 6.30 hod. před školou.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český, Matematika, Vlastivěda, Přírodověda

Back To Top