Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6.

Český jazyk

 • Věta hlavní a vedlejší
 • Neohebné slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Výpisek

Anglický jazyk

 • To be, to have

Matematika

 • Převody jednotek
 • Souhrné opakování desetinných čísel
 • Ge: sítě těles

Vlastivěda

 • Brno a okolí

Přírodověda

 • Výroba skla

Pracovní činnosti

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Lidové umění

Hudební výchova

 • Symfonický orchestr

Tělesná výchova

 • Atletika – běh, hod

Doplňující informace pro rodiče

                    Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top