Týdenní plán od 6. 5. do 10. 5. 2024

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Procvičování: číslovky, zájmena, podstatná a přídavná jména, slovesa
 • Čtení vyhledávací

Český jazyk – sloh

 • Popis

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel deseti, stem a násobení přirozeným číslem
 • G: pravidelné obrazce

Vlastivěda

 • Olomoucký kraj

Přírodověda

 • Smyslová soustava

Informatika

 • Psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Základní znalosti při používání kuchyňských přístrojů

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Melodické, rytmické, dynamické a harmonické změny

Tělesná výchova

 • Atletická průprava
 • Skok do výšky

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 8. 5. – státní svátek.
 • V pátek 10. 5. – focení tříd a edukační program. Žáci si vezmou učení podle rozvrhu na celý den.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Zdůvodni, slovní druhy, zájmeno JÁ, slovesný způsob, VJ x S, větné vzorce,

G – pexeso, , české řeky, zaokrouhlování DČ, grafy,

Křížovka, test, přiřaď města, kvíz 1, kvíz 2, kvíz 3, Olomoucký kraj, poznávačka,

Vylučovací soustava, trávicí soustava, smysly,

 

Back To Top