Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5. 2024

Český jazyk

 • Procvičování . zájmen, VS, koncovek podstatných a přídavných jmen
 • Číslovky – druhy a skloňování

Český jazyk – sloh

 • Zpráva v mobilu, emailu

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem
 • G: pravidelné obrazce

Vlastivěda

 • Pardubický kraj

Přírodověda

 • Vylučovací soustava

Informatika

 • Psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Základní znalosti při používání kuchyňských přístrojů

Výtvarná výchova

 • Výtvarná dílna

Hudební výchova

 • Zvukomalba
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Gymnastika, atletika -skok do výšky

Doplňující informace pro rodiče

 • Proveďte kontrolu v pouzdrech a dokupte chybějící pomůcky. Dětem také chybí pravítka, nůžky, lepidlo,
 • Ve středu 1. května  je státní svátek.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Číslovky, číslovky 2, přídavná jména,

Čtyřúhelníky, osová souměrnost, násobení, dělení, DČ – násobení 10, 100; dělení 10, 100;

Královéhradecký krajkvíz, test, kvíz 2, Pardubický kraj

Vylučovací soustava – kvíz, doplň,

Back To Top