Týdenní plán od 6. 5. do 10. 5. 2024

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem.
 • Práce s textem.

Sloh

 • Vyprávění.

Matematika

 • Zlomky, sčítání se stejným jmenovatelem.
 • Slovní úlohy.
 • G –  obsah čtverce.

Informatika

 • Odpadá -školní výlet.

Vlastivěda

 • Jagellonci.
 • Habsburkové na českém trůně.

Přírodověda

 • Ekosystém potok, řeka.
 • Dopravní výchova.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty.

Hudební výchova

 • Rytmizace, kelímky.

Tělesná výchova

 • Atletika.
 • Školní výlet.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Doporučuji pravidelní čtení a procvičování učiva v plánu.
 2. Prosím, nezapomeňte na kostýmy do pohádky.
 3. Středa – státní svátek.
 4. Ve čtvrtek 9. května jedeme na školní výlet – informace zaslány po dětech a na Edu.
 5. V pátek 10. května. se budeme fotit.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HROU
Jazyk český Matematika Přírodověda Vlastivěda
Shoda přísudku s podmětem Zlomky Ekosystém rybník Jagellonci – prezentace
Koncovky podstatných jmen Zlomky – výpočet z celku Rybník – živočichové Po husitských válkách – test
Vyjmenovaná slova mix Zlomky Rybník – kvíz Habsburkové
Určování slovní druhy Slovní úlohy Habsburkové – video
Druhy přísudku  Obsah čtverce Průkaz cyklisty
Procvič si VJ nebo S) Římské číslice
Shoda Zlomky – procvičování
Informatika
šifry
Kód kostky
Back To Top