Týdenní plán od 13. 5. do 17. 5. 2024

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Práce s textem.

Sloh

 • Řečnická cvičení.

Matematika

 • Aritmetický průměr.
 • Zlomky.
 • Slovní úlohy.
 • G –  síť krychle a kvádru.

Informatika

 • Programování a robotika, čtvercová síť, programování robotů.

Vlastivěda

 • Habsburkové.

Přírodověda

 • Ekosystémy.

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví.

Výtvarná výchova

 • Využití principů dekorativní tvorby v bytovém prostředí.

Hudební výchova

 • Nácvik písně.
 • Poslech ukázek (různé hudební styly a žánry).

Tělesná výchova

 • Atletika.
 • Skok daleký a vysoký

Doplňující informace pro rodiče

 1. Doporučuji každodenní čtení a procvičování učiva v plánu.
 2. Donést kostýmy a rekvizity do pohádky – děti ví, co potřebují (termín vystoupení se blíží 30. 5. 2024).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HROU
Jazyk český Matematika Přírodověda Vlastivěda
Shoda přísudku s podmětem Zlomky Ekosystém potok a řeka Habsburkové
Koncovky podstatných jmen Zlomky – výpočet z celku Test online Habsburkové – video
Vyjmenovaná slova mix Zlomky – cvičení Kvíz Rudolf II. – umění
Určování slovní druhy Slovní úlohy Rudolf II.
Druhy přísudku  Obsah čtverce Průkaz cyklisty Závěrečný kvíz
Procvič si VJ nebo S) Římské číslice
Shoda Zlomky – procvičování
Back To Top