Týdenní plán od 6. 5. 2024 do 10. 5. 2024

Čtení

 • Čtení slabiky, slova mě, MĚ
 • Slova se slabikotvornými písmeny R, L, M
 • Čtení DI, TI, NI
 • PS str. 56 – 59

Psaní

 • Docvičení psaní písmene g (písanka 2. díl str. 47 – 48)
 • Nácvik psaní I
 • Písanka 3. díl str. 1

Matematika

 • Číselná řada 16 -20, rozklad čísel do 20
 • Sčítání, odčítání do 20
 • Slovní úlohy
 • M str. 43 – 46

Prvouka

 • Opakování čas – hodiny, dny v týdnu, měsíce (test)
 • PS str. 60, 61

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací

Hudební výchova

 • Hudební hry
 • Hry na Orffovy nástroje – 2/4 a 3/4 takt

Tělesná výchova

 • Atletika – hod

Doplňující informace pro rodiče

 • Středa 8. 5. Státní svátek
 • Pátek 10. 5. focení tříd
 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou
 • V matematice trénujte pamětné počítání bez prstů do 20
 • Denně kontrolujte pouzdra, denně řeším neostrouhané tužky a pastelky!
 • 13. 6. Školní  výlet – platba je zadána na EduPage

Hana Škrochová, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Čtení slov s písmeny R,L Počítání s penězi do 20 Seřaď dny v týdnu
Doplň slovo do věty Porovnej výsledky příkladů Seřaď měsíce v roce
Sestav větu – písmeno g +, – do 15 karty Hodiny celé a půl 1 – 12
BĚ PĚ VĚ MĚ – kvíz Strašidelné slovní úlohy do 20
DI TI NI
DI TI NI kvíz

 

Back To Top