Týdenní plán od 13. 5. do 17. 5. 2024

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Docvičení čtení Di, Ti, Ni
 • Hláska a písmeno Q, X, W – čtení slov
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 59 – 64

Psaní

 • Psací  J, N, M, U
 • Písanka 3. díl 2 – 5
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0 – 15
 • Číselná řada 16 -20, rozklad čísel do 20
 • Sčítání, odčítání do 20
 • Slovní úlohy
 • M str. 47 –  49

Prvouka

 • Léto – měsíce, počasí
 • PS str. 62, 63

Pracovní vyučování

 • Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací

Hudební výchova

 • Pantomima

Tělesná výchova

 • Skok

Doplňující informace pro rodiče

 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou
 • V matematice trénujte pamětné počítání bez prstů do 20
 • Pravidelně  kontrolujte pouzdra, denně řeším neostrouhané tužky a pastelky
 • V tělocviku budeme za příznivého počasí chodit cvičit ven
 • čtvrtek 13. 6. 2024 školní výlet Ostrava, Skalka

Hana Škrochová, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

 

Jazyk český Matematika Prvouka
Doplň bě, pě, vě, mě Střílečka Léto –  měsíce
Doplň dě, tě, ně + a – do 20 Léto – počasí
Přiřaď x, q, w Pexeso Léto na zahradě
Práskni krtka x, q, w Doplň číselnou řadu Léto na pláži
Rozhodni di, ti, ni x dy, ty, ny Slovní úlohy
Back To Top