Týdenní plán od 6. 4. do 10. 4. 2015

Český jazyk

 • Shrnutí podstatných jmen
 • Věta jednoduchá

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba, povolání.

Matematika

 • Početní výkony s přirozenými čísly
 • Osa úsečky

Vlastivěda

 • Středověk
 • Jan Hus

Přírodověda

 • Rostliny na loukách
 • Živočichové na loukách

Pracovní činnosti

 • Vytlačovaný reliéf

Výtvarná výchova

 • Kde je chameleon ?
 • Dokončení práce

Hudební výchova

 • Předehra, mezihra, dohra
 • Poslech
 • Opakování not

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Přes prázdniny si dejte do pořádku pouzdra.
 • Přineste si cvičební úbory.
 • 8. 4. 2015 od 15,30 hod. do 17,30 hod. se konají třídní schůzky.
 • V opakovacím testu z matematiky bylo hodně chyb v zaokrouhlování. Procvičit můžete v odkazech v tabulce.

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český       

Matematika            Angličtina
Věta jednoduchá Zaokrouhlování čísel  Lidé a práce
Vzory podstatných jmen               Početní operace Povolání 
    Pexeso- jobs 

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top