Týdenní plán od 6. 2. do 10. 2. 2023

Český jazyk

 • Procvičování vzorů podstatných jmen – rod střední a ženský

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Pamětné počítání
 • Písemné nás. a dělení

Vlastivěda

 • Dokončení pracovních sešitů

Přírodověda

 • Opakování les

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • Opakování písní z minulých hodin

Tělesná výchova

 • Lyžařský kurz

Doplňující informace pro rodiče

Úkoly po celý týden budou na Edupage.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český – procvičuj rod střední, rod ženský

Matematika – opakování, písem. nás., písem. dělení

Back To Top