Týdenní plán od 6. 2. do 10. 2. 2012

Čtení

 • Opakujeme znalost probraných písmen
 • Čtení slov se dvěma souhláskami na začátku např. sto, slo, trká apod.
 • Slabikář str. 50 až 52

Psaní

 • Písanka str. 3 až 5

Matematika

 • Vytvoření čísla 9, čísel. řada, rozklad, porovnávání
 • PS str. 15, 16

Prvouka

 • Lidské tělo
 • Spolužáci str. 38, 39

Pracovní vyučování

 • Zápisníček

Výtvarná výchova

 • Porovnávání přírodních útvarů, rozlišování tvarů, barvy, struktury

Hudební výchova

 • Hudební hádanky, hry na tělo

Tělesná výchova

 • Hry s míčem

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, dejte dětem peněženku na papírové peníze. Budeme se učit počítat s penězi.

Zdenka Závodná, tř. učitelka

Back To Top