Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2012

Čtení

 • Horo, horo… báseň zpaměti
 • Slabikář str. 53 až 56
 • Pravdivá a nepravdivá sdělení
 • Hlavolamy a hádanky

Psaní

 • Písanka str. 5 až 7
 • Nácvik písmen D, k

Matematika

 • Číslice a číslo 9
 • PS str. 16, 17

Prvouka

 • Péče o tělo
 • PS str. 40

Pracovní vyučování

 • Zásady správného stolování

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce

Hudební výchova

 • Píseň Vodník
 • Hry na tělo

Tělesná výchova

 • Akrobacie

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, doplňte dětem tempery, už máme vypotřebované.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top