Týdenní plán od 6. 12. do 10. 12. 2021

Český jazyk

 • Podmět a přísudek – holý, rozvitý
 • Mluvnické kategorie sloves

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba – rozhovor

Matematika

 • Pamětné početní příklady
 • Průměrná rychlost
 • Písemné dělení

Vlastivěda

 • Obnovení republiky, poválečný vývoj

Přírodověda

 • Třídění rostlin, fotosyntéza

Informatika

 • Psaní Zav, prezentace

Pracovní činnosti

 • Pečení, práce ve cvičné kuchyni

Výtvarná výchova

 • Pohádkové bytosti

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky, pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu – příprava svačiny.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Literatura Rostliny Vlastivěda
Matematika Jazyk český Rostliny
Back To Top