Týdenní plán od 6. 10. do 10. 10. 2014

Český jazyk

 • Pořadí vět, slova, slabiky.
 • Druhy vět.
 • Učebnice str. 21-24, 26.

Čtení

 • Poslech pohádky, její reprodukce.
 • Hádanky a slovní hříčky.
 • Malý čtenář str. 69-74.

Psaní

 • Přepis a opis slov.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky (8+4,… 12-5,…)
 • Geometrické obrazce, čára rovná a lomená.
 • Učebnice str. 7-9.

Prvouka

 • Podzim.
 • Ekosystém les – rostliny.

Pracovní vyučování

 • Ošetřování pokojových rostlin.

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zajímavostí na tvarově zajímavých rostlinách.

Hudební výchova

 • Krokodýl.

Tělesná výchova

 • Plavání.

Doplňující informace pro rodiče

 • Vybíráme 150 Kč na SRPDŠ.
 • V pátek máme plavání. Jde o náhradu za 29. 10., kdy děti mají podzimní prázdniny. Podrobnosti na ELCE.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování probíraného učiva

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Přičítání k 8 Věty tázací Přišel podzim
Odčítání od 12 Věty rozkazovací Podzim v lese
Back To Top