Týdenní plán od 6. 1. do 10. 1. 2014

Český jazyk

 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
 • Doplňování i/y
 • Opakování pravidel psaní předpon s-, z-, vz-
 • str. 55-62

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova
 • str. 63

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Počítání s velkými čísly – porovnávání, zaokrouhlování
 • Sčítání, odčítání
 • Dělení dvojciferným číslem
 • str. 21-24
 • G – převádění jednotek obsahu – str. 25

Vlastivěda

 • Návrat k demokracii
 • Vznik ČR
 • str. 49-55

Přírodověda

 • Opakování základních oblastí Země
 • str. 44-47

Pracovní činnosti

 • Vázání uzlů a uzlíků

Výtvarná výchova

 • Písmo a písmeno jako dekorativní prvek

Hudební výchova

 • Ostinato, prodleva

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Dejte si opět do pořádku své věci – pouzdra, obaly knih a sešitů, nůžky atd. Nezapomeňte si přinést cvičební úbory.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top