Týdenní plán od 5. 1. do 9. 1. 2015

Čtení

 • Vázané spojování slabik.
 • Čtení slov s předložkou.
 • Vyvození V, v. Slabikář str. 43-45.
 • Správná výslovnost – jazykolamy.

Psaní

 • Psaní slabik, slov a krátkých vět.
 • Přepis, opis – písanka II., str. 23-27.
 • Diktát slabik a slov.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 7. Slovní úlohy.
 • Nácvik čísla 8 a číselná řada do 8.
 • Pracovní sešit II., str. 5-9.

Prvouka

 • Dokončení učiva o zimě.
 • Orientace v místě bydliště (adresa).

Pracovní vyučování

 • Vyroba záložky do knihy.

Výtvarná výchova

 • Práce s barevnými křídami.

Hudební výchova

 • Správná výslovnost a dýchání.
 • Nová písnička.

Tělesná výchova

 • Cvičení se švihadly, přetahovaná s lanem.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte aktovku, pouzdro, složku s písmeny.
 2. Ostrouhejte tužky a pastelky.
 3. Nezapomeňte každý den trochu číst.
 4. Navštivte odkazy k učivu i pro zábavu (viz. tabulka).
 5. Přeji dětem i rodičům krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2015!

Irena Santariusová, třídní učitelka

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Slabiky s R,r Odčítání do 7. Zvířátka v zimě.
Čtení podle obrázku Sčítání a odčítání 7 Testík
Slovní fotbal  Hláska a písmeno V,v. Sloupečky příkladů. Hádej!
Čtení vět s porozuměním  Slabiky s V, v. Vánoční počítání. Pohádka

Text

Back To Top