Týdenní plán od 15. 12. do 19. 12. 2014

Čtení

 • Čtení slov se zavřenou slabikou.
 • Vyvození R, r.
 • Čtení s porozuměním a orientace v textu.
 • Slabikář str.38-42.

Psaní

 • Písanka str.19-22.
 • Přepis a opis vět.
 • Diktát slabik a slov.
 • Psací – j.

Matematika

 • Číselná řada do 7. Rozklad čísla 7.
 • Orientace na číselné ose do 7.
 • Sčítání do 7 a slovní úlohy.

Prvouka

 • Vánoční zvyky, vánoce.

Pracovní vyučování

 • Vánoční svícen z jablka nebo pomeranče.

Výtvarná výchova

 • Malba (temperové barvy) – vánoční stromeček.

Hudební výchova

 • Zpěv a poslech vánočních koled, písniček.

Tělesná výchova

 • Posilování horních a dolních končetin.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Od pondělí 22. 1. 2014 do neděle 4. 1. 2014 mají děti zimní prázdniny.
 2. Po dobu prázdnin si čtěte a skládejte ze složky.
 3. Na středu do Pv si děti přinesou pomeranč nebo jablko a tenkou svíčku.
 4. V pátek budeme mít besídku a děti si donesou dárek pro kamaráda a trochu cukroví.

Irena Santariusová, třídní učitelka

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Čtení slov dle obr. Rozklad čísla 7 Článek – Sněhulák
Slovní domino Porovnávání čísel Vánoce
Rozumíš větě? Rozklad různých čísel  
Písmenko R,r    
Pozice R, r ve slově    
Slabiky s R,r.    

 

Back To Top