Týdenní plán od 5. do 9. dubna

Čtení

 • skupiny dě, tě, ně
 • Slabikář str. 80-81

Psaní

 • str. 18
 • slabiky dě, tě, ně – str. 20
 • psaní Y – str. 21

Matematika

 • čísla 0-20, číselná řada
 • porovnávání, rozklad
 • opakování +, – do 10
 • str. 4-5

Prvouka

 • ptáci na jaře – str. 36

Pracovní vyučování

 • překládání, skládání, stříhání

Výtvarná výchova

 • probouzení přírody – první broučci

Hudební výchova

 • volno

Tělesná výchova

 • závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu jedeme do kina na pohádku Dešťová víla. Sraz ve třídě, odjezd od školy již v 7.45 hod., proto pošlete děti včas. S sebou si vezmou pouze pouzdro, svačinku s pitím a přezůvky do třídy.

Procvičujte s dětmi každý den rychlejší počítání a trénujte čtení.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top