Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2022

Český jazyk

 • Opakování učiva 1. třídy.
 • Písmena psací, tiskací.
 • Slabiky, slova, věta.
 • Učebnice str.  4- 7.

Čtení

 • Zjišťování čtenářských dovedností.
 • Čítanka str. 3-5.

Psaní

 • Opakování malých a velkých psacích písmen – opis (hygiena psaní – úchop, sklon sešitu).
 • Písanka str. 1 – 3.

Matematika

 • Čísla od 0 do 20, sčítání a odčítání do 10, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, celé hodiny.
 • PS str. 1 – 6.

Prvouka

 • Škola
 • Uč. str. 4 a 5, PS str. 1 a 2.

Pracovní vyučování

 • Dodržování bezpečnosti při práci a čistotu pracovní plochy (stříhání, lepení).

Výtvarná výchova

 • Zážitek z prázdnin.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • 5. 9. – Vyučování zkráceno, v 11:20 odcházíme do školní jídelny. Děti přinesou vyplněnou návratku            na plavecký výcvik.
 • 6. 9. – Plavecký výcvik –  odjezd od školy v 7:25! Děti potřebují v batůžku osušku, plavky, vhodnou            obuv, děvčata plaveckou čepici a hřeben. Do školy si vezmou pouzdro, svačinu, čip do ŠJ.
 • 8. 9. – Společná třídní schůzka v 15:30.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Doplňování slov Puzzle sčítání Ve škole
Určování počet slov Puzzle odčítání Opakování škola
Oprava vět Puzzle sčítání a odčítání
Pexeso – písmena Sčítání a odčítání – porovnávání
Slabiky
Věty
Back To Top