Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2022

Český jazyk

 • Věty, slova, počet slov ve větě.
 • Vlastní jména
 • Učebnice  str. 7–10.

Čtení

 1. Plynulé čtení s intonací, přiměřeným tempem.
 2. Uč. str. 6-9.

Psaní

 • Opis a přepis.
 • Písanka str. 4-5.

Matematika

 • Čísla od 0 do 20, sčítání a odčítání do 10, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky.
 • Poznávání celých hodin, osová souměrnost.
 • PS str. 4–8.

Prvouka

 • Projekt Poznáváme domácí a zvířata.

Pracovní vyučování

 • Projekt Poznáváme domácí a zvířata.

Výtvarná výchova

 • Projekt Poznáváme domácí a zvířata.

Hudební výchova

 • Projekt Poznáváme domácí a zvířata.

Tělesná výchova

 • Turistická vycházka.
 • Projekt Trenéři do škol.

Doplňující informace pro rodiče

 • Projektový týden – informace průběžně na Edupage.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Doplňování slov Puzzle sčítání Ve škole
Určování počet slov Puzzle odčítání Opakování škola
Oprava vět Puzzle sčítání a odčítání
Poskládej větu Sčítání a odčítání – porovnávání
Back To Top