Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2016

Český jazyk

 • Aktivizace poznatků z 2. ročníku
 • Věta, slovo, slabika
 • Sloh – Vzpomínky na prázdniny – vypravování

Anglický jazyk

 • Greetings – pozdravy, vazba: I´m (vyučuje J. Samli)

Matematika

 • Opakování učiva 2. ročníku (sčít. a odč. do 20, rozklad čísel)
 • G – bod, přímka

Prvouka

 • Domov, bydliště a jeho okolí

Pracovní činnosti

 • Obalování a podepisování sešitů

Výtvarná výchova

 • Zážitky z prázdnin

Hudební výchova

 • Opakování písní, rytmizace

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti, seznámení s řádem tělocvičny
 • Poučení o kázni a bezpečnosti před plaveckým kurzem
 • Plavecký kurz

Doplňující informace pro rodiče

 1. Děti ať si přinesou všechny školní potřeby a pomůcky.
 2. Vyplňte a podepište prohlášení o zdravotním stavu dítěte (plavecký kurz) a lístek se základními údaji o dítěti (bydliště, telefon aj.)
 3. Plavání začíná již ve středu 7. září, sraz v šatně v 7.20, odjezd v 7.25. S sebou plavky, ručník, plaveckou čepici.
 4. Pravidelně procvičujte učivo z 2. ročníku.
 5. Vstupujte na Elku pod svým přihlašovacím jménem, nikoli pod heslem dítěte (pokud jste ho zapomněli, navštivte kancelář školy).
 6. Sledujte zprávy na Elce.

 

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
 Opakujeme  Co už umíme  Domov
 Druhy vět  Pilné včelky  Testík pro šikulky
     
Back To Top