Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2016

 

Český jazyk

  • Opakování mluvnice ze třetího ročníku

Český jazyk – sloh

  • Prázdninové vzpomínky

Anglický jazyk

  • Aktivizace učiva

Matematika

  • Opakování učiva ze třetí třídy

Vlastivěda

  • Úvodní hodina k vlastivědě – Naše vlast

Přírodověda

  • Příroda kolem nás – živá, neživá

Pracovní činnosti

  • Obalování učebnic a prac. sešitů

Výtvarná výchova

  • Ilustrace

Hudební výchova

  • Opakování písniček z minulých školních let

Tělesná výchova

  • Plavecký výcvik – 7. 9.

Doplňující informace pro rodiče

Plavání – podle pokynů na Elce. Opakujte řady vyjmenovaných slov a násobilku. 

15. 9. bude třídní schůzka v 16.15 hod. ve třídě.

Pokud nastaly změny v adresách nebo telefonních číslech, prosím sdělte  na Elce co nejdříve.

 

                                                            Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top