Týdenní plán od 5. 6. do 9. 6. 2023

Čtení

 • Čtení delších textů s porozuměním
 • Orientace v textu
 • Plynulé čtení bez chyb

Psaní

 • Vyvození psaní velkých písmen: Ch, E, G
 • Vyvození psaní: ď, ť, ň, dě, tě, ně
 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Počítání do 20
 • Sl. úlohy
 • Práce s osou

Prvouka

 • Test – Domov
 • Léto str. 62, 63

Doplňující informace pro rodiče

 1.  V pátek 9. 6. jedeme na celodenní výlet do Olomouce do zábavního parku Krokodýlek. Děti dostanou v pondělí souhlasy k podpisu, a také veškeré informace o odjezdu, návratu i organizaci. 
 2. Následující pátek 16. 6. bychom pro změnu udělali něco pro nemocné a opuštěné pejsky. Navštívili bychom psí útulek Adélka v Liptani. Za cokoliv, co děti budou moci pro pejsky přinést (granule, konzervy, kapsičky, hyg. potřeby…) bude majitelka útulku velmi vděčná. Mohou již nosit do školy.
 3. Další pátek 23. 6. se  připravuje Orientační běh – vše včas upřesním!

Odkazy k procvičování

Český jazyk Matematika Prvouka
Čtení s porozuměním  – procvičuj Pyramidy do 20 Luční rostliny
Čtení s porozuměním – ZOO Praha Dopočítej  Letní měsíce a počasí

Části rostlin

Čtení s porozuměním – Olomouc Tělesa Chaloupka na vršku – pohádka (léto)

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top