Týdenní plán od 12. 6. do 16. 6. 2023

Čtení

 • Čtení delších textů s pochopením
 • Plynulé čtení bez chyb
 • Pokročilí čtenáři – výraz při čtení

Psaní

 • Vyvození psaní:  dě, tě, ně, T, F, S, Š, L
 • Opis, přepis slov, vět

Matematika

 • Počítání do 20 – procvičování
 • Sl. úlohy
 • Práce na ose
 • Měření – 1 m

Prvouka

 • Léto v lese (rostliny, plody, houby..)
 • Léto u rybníka (rostliny, živočichové..)

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pátek 16. 6. navštívíme psí útulek Adélka v Liptani. Za cokoliv, co děti budou moci pro pejsky přinést (granule, konzervy, kapsičky, hyg. potřeby…), bude majitelka útulku velmi vděčná. Mohou již nosit do školy. Odjezd během 2. vyuč. hodiny, návrat 11:48 ke škole.
 2. Další pátek 23. 6. se  připravuje Orientační běh – vše včas upřesním!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Prvouka Matematika
Čtení s porozuměním – trénuj Léto v lese Číselná řada – na přemýšlení
Čtení psané podoby písmen F,f

Čtení psané podoby písmen T, t

Čtení psané podoby písmen S, Š

Léto na zahradě

Léto u rybníka

Číselná osa – pexeso

Porovnávání do 20

Čtení psané podoby písmen L,l Měření – 1 m Procvičování počítání do 20 na čas – je tam přechod přes 10 – vyšší level

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top