Týdenní plán od 5. 3. do 9. 3. 2012

Český jazyk

 • Procvičování pravopisu – koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského.
 • Vzory podstatných jmen rodu mužského.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • We love dogs – máme rádi psy, nová slovní zásoba.
 • Otázka, odpověď – can, can’t.
 • Lekce 19.

Matematika

 • Procvičování – písemné násobení dvojciferným činitelem, písemné dělení.
 • Rovnice, přímá úměrnost.
 • Geometrie: osa a střed úsečky, obvod trojúhelníku.

Vlastivěda

 • Pověsti x skutečnost.
 • Staré pověsti české.
 • Počátky křesťanství

Přírodověda

 • Ekosystém louka – savci.

Pracovní činnosti

 • Množení rostlin přesazováním.

Výtvarná výchova

 • Historické budovy našeho města.

Hudební výchova

 • PO: Leoš Janáček.
 • Už ty pilky dořezaly.

Tělesná výchova

 • Kotouly.
 • Pohyb s míčem a přihrávky.

Informatika

 • Práce s klávesnicí.
 • ZAV.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 7. 3. 2012 se konají od 15:30 do 17:30 hod. třídní schůzky.
 • Doplaťte fond za únor.
 • Příští týden pojedeme opět bruslit – zaplatím z fondu za březen.
 • Překontrolujte žákům cvičební úbor a pomůcky do geometrie.
 • Známky kontrolujte na Moje EL-KA.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top