Týdenní plán od 20. 2. 24. 2. 2012

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen rodu ženského a středního.
 • Vzory podstatných jmen rodu mužského.

Český jazyk – sloh

 • Řečnické cvičení.

Anglický jazyk

 • Projekt.

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem.
 • Rovnice a přímá úměrnost.
 • Geometrie: trojúhelníková nerovnost, pravý úhel a pravoúhlý trojúhelník.

Vlastivěda

 • Sámova říše a Velká Morava.

Přírodověda

 • Shrnutí ekosystému louka.

Pracovní činnosti

 • Příprava pohoštění pro spolužáky.

Výtvarná výchova

 • Utváření jednoduchých prostorových objektů.

Hudební výchova

 • Nácvik písně s doprovodem.
 • C dur.

Tělesná výchova

 • Základní hudebně pohybové vztahy.

Informatika

 • Grafický editor, kreslení.
 • ZAV

Doplňující informace pro rodiče

 • Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.
 • Zkontrolujte dětem pomůcky do geometrie a tělesné výchovy.
 • Jana Vyležíková, třídní učitelka

  Back To Top