Týdenní plán od 5.12. do 9.12. 2022

Čtení

 • Vyvození písmene Y,y,Ý,ý
 • Čtení slov se zavřenou slabinou
 • Čtení slabik, slov, vět a krátkých textů s prohranou zásobou písmen

Psaní

 • Vyvození písmene m
 • Psaní slabik s probranými písmeny
 • Diktát probraných písmen (i,í,u,ů,ú,e,é,l)

Matematika

 • Počítání do 6 s 0
 • Psaní číslic od 0 po 7 – diktáty
 • Vyvození psaní číslice 8
 • Počítání s penězi
 • Rozklad čísel

Prvouka

 • Zima
 • sv. Mikuláš

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o stálou kontrolu pomůcek a pouzder.
 2. Nové sešity obalte – děkuji.
 3. Na nahrávku vánočního přání budou děti potřebovat kostým – upřesním na EDU.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Procvičování čtení vět s porozuměním Sčítání a odčítání do 6 Zima – Vánoce
Skládání slov

Další čtení s porozuměním

Doplň číslo – rovnice do 6

Vánoční počítání

Advent

Mikulášská pohádka – video

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top