Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2022

Čtení

  • Vyvození písmene J,j, Y,y
  • Čtení slabik, slov a vět s probranou zásobou písmen

Psaní

  • Psaní písmene u,ú,ů
  • Vyvození psaní e,l

Matematika

  • Opakování počítání do 5 s 0
  • Číselná řada do 6
  • Psaní číslice 7

Prvouka

  • Opakování kapitoly – Rodina
  • Zima

Doplňující informace pro rodiče

  1.  Prosím o pravidelnou kontrolu pomůcek a vybavení pouzdra (fixy na tabulku, ostrouhané tužky, gumy, nůžky…).

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Písmeno J Sčítání do 6 Zima
Písmeno Y Odčítání do 6 Zima – přiřazování
Domino

Slova se zavřenou slabikou

Sčít. a odčít. do 6 Mikuláš – Hurvínek

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top