Týdenní plán od 5. 11. do 9. 11. 2012

Český jazyk

 • Samohlásky krátké a dlouhé
 • Učebnice str. 34 až 36
 • Diktáty str. 34, 35, 36

Čtení

 • Čítanka str. 42 až 46

Psaní

 • Písanka str. 15 až 18

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky.
 • Slovní úlohy.
 • PS str. 21, 22.

Prvouka

 • Pokojové rostliny
 • Opakujte učivo o zelenině a ovoci, bude testík
 • PS str. 22, 23

Pracovní vyučování

 • Porovnávání různých pracovních materiálů
 • Rybička z CD

Výtvarná výchova

 • Člověče, hýbej se ( dokončení výkresu)

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

8. listopadu vystoupí skupina Marbo.

14. listopadu od 15, 30 hod. do 17, 30 hod. se konají konzultační třídní schůzky.

Do PV budou děti potřebovat 2 stará CD, ruličku od toaletního papíru.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

 

Back To Top