Týdenní plán od 12. 11. do 16. 11. 2012

Český jazyk

 • Samohlásky krátké a dlouhé
 • Učebnice str. 37 až 39
 • Diktát str. 36, 37

Čtení

 • Čítanka str. 44 až 47
 • Vánoční příběh – pásmo k vystoupení

Psaní

 • Písanka str. 19, 20, 21

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel do 20 s přechodem desítky
 • Slovní úlohy o  více, o  méně
 • G: úsečky

Prvouka

 • Opakování učiva o přírodě
 • PS str. 24, 25

Pracovní vyučování

 • Kulisy k vystoupení

Výtvarná výchova

 • Kulisy k vystoupení

Hudební výchova

 • Hry na tělo
 • Vánoční pásmo

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed, závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

Dne 30. listopadu vystoupíme na náměstí s vánočním pásmem. Budou zpívat všechny děti, proto prosím, počítejte s tímto termínem, čas ještě upřesním.

Pokud máte doma převleky Josefa, Marie a pastýřů( kožešinové vesty, čepice) budu ráda, když je zapůjčíte. Do divadla budeme potřebovat také plyšové hračky ovečky, kozlíka, pejska. Všechny děti mohou být dobově oblečeny.

14. listopadu od 15, 30 hod. do 17, 30 hod. se můžete přijít informovat na prospěch a chování svého dítěte.

Zdenka Závodná, třídní učitelka 

Back To Top