Týdenní plán od 4.5 do 8. 5. 2015

Český jazyk

 • Párové souhlásky na konci slov HxCH, slova soisovná a nespisovná.

Čtení

 • Procvičování plynulého čtení s porozuměním.

Psaní

 • Přepis, opis a diktát krátkých vět.

Matematika

 • Násobení a dělení 3, opakování násobení a dělení 2, měření a rýsování úseček na cm a mm.

Prvouka

 • Shrnutí hospodářská zvířata.
 • Významné dny v kalendáři.

Pracovní vyučování

 • Sázení stromků.

Výtvarná výchova

 • Přáníčko.

Hudební výchova

 • Ráno vstává …

Tělesná výchova

 • Výšlap ke kapli sv. Anny.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 5. 5. jdeme sadit stromky. Děti potřebují s sebou motyku. Její ostří bude řádně zabaleno do hadry, aby nedošlo k zranení a také bude podepsána. Motyky jim budou vyvezeny. Další informace na ELCE v pondělí.
 • Vybíráme fond a na výlet 300 Kč.
 • Denně procvičujte násobení a dělení 2 a 3.
 • Pravidelně kontrolujte pomůcky.
 • V pátek 8. 5. je státní svátek.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

H – CH Násobení a dělení 3 Jaro procvičování
Mlsné žabky Procvičujeme se zajíčky  
Back To Top