Týdenní plán od 4.11.do 8.11.

 • 5. A
 • 1067× přečteno

Český jazyk

 • Synonyma, homonyma, antonyma
 • Význam slov
 • Procvičování pravopisu – předpony, přípony
 • Předčítání

Český jazyk – sloh

 • Dialog, role mluvčího

Informatika

 • Metody a nástroje vyhledávání informací
 • Orientace na klávesnici PC

Matematika

 • Římské číslice
 • Zlomky a řešení slovních úloh se zlomky
 • Graf

Vlastivěda

 • Rakousko – Uhersko
 • DVD Kryštof Kolumbus

Přírodověda

 • Vesmír
 • Střídání dne a noci
 • Střídání ročních období

Pracovní činnosti

 • Modely rodinných domků dle šablon – skupinová činnost

Výtvarná výchova

 • Hlava – papír a vlna

Hudební výchova

 • Noty – magnetické tabulky
 • Nácvik nové písně
 • Sněhurka – ve skupinách

Tělesná výchova

 • Šplh
 • Posilovací cviky

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, tř. uč.

Back To Top