Týdenní plán od 11. 11. do 15. 11.

 • 5. A
 • 751× přečteno

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Bajka

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Vyučující Aj není sdělováno

Matematika

 • Zlomky a výpočty se zlomky
 • Dělení – pamětné i písemné
 • Souřadnice bodů

Informatika

 • Informace z internetu
 • Psaní ZAV

Vlastivěda

 • 1. světová válka

Přírodověda

 • Gravitační síla

Pracovní činnosti

 • Makety domů

Výtvarná výchova

 • Prostorové vidění – alej stromů, ulice s domy …

Hudební výchova

 • Notový zápis
 • Doprovod na Orffovy nástroje
 • Nácvik nové písně

Tělesná výchova

 • Vybíjená
 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

Pátek 15. 11. Krnov – informace na el-ce.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka 

Back To Top